İnsanlığa Faydalı Olmak

İnsan; yaratılmışların şerefçe en üstünü, ulvi duygulara ve faziletlere meyli bulunan bir varlıktır. Hz. Ali (k.v.) insanın mahiyetine ışık tutarak şöyle buyurmaktadır: “Sen kendini küçük bir cisim sanıyorsun. Hâlbuki sende en büyük âlem(in sırları) dürülmüştür.” İnsan, beşeriyete faydalı olduğu, vatana ve millete hizmet ettiği zaman sevgiye ve övülmeye layık olur. İnsan, içinde yasadığı topluma faydalı olduğu nisbette ve yararlı işler gördüğü müddetçe kâmil manada “İnsan” vasfını kazanır.

İnsanlığa Faydalı Olmak yazısına devam et

facebook

Sivas Kale Camii

Sivas Kale Camii ve Çevresi:

Tarihi Kale Camii Sivas’ın merkezinde bulunan bir Selçuklu eseridir. Tarih kokan çevresiyle insanı etkileyen ve seyrine doyum olmayan, ayrıca özel bir hatırası olan bir eserdir. tk.

facebook

Islamiyette Felsefe ve Filozof Yoktur.

Islam Felsefesi

İslam felsefesi olmadığı gibi, İslam filozofu da yoktur. Alt yapısında İslam eğitimi olan Müslüman Arab ve Türk menşe’li filozoflar vardır:

  • Aklı olmayan delidir.
  • Aklını kullanmayan sefihtir.
  • Aklın azlığı ahmaklıktır.
  • Sadece aklına güvenen ve ona uyan felsefecidir.
  • Kur’an-ı Kerimin ışığında akla yön verenler İslam alimleridir.
  • O halde İslamiyette felsefe yoktur. İslam filozofu yoktur. Felsefeden değerli İslam ilimleri ve filozoflardan efdal İslam alimleri vardır.

Karşılaştır: Mektubat Tercemesi, Hakikat Verlaghaus, 2014, S.448.

facebook

Akıllı Dinsizler Kimlerdir?

Islam Felsefesi

İmam Gazali (ra) akıllı dinsizleri üç gruba ayırmıştır:

  1. Dehriyyun, Materyalist veya maddecilerdir. Bunlar Yunan filozoflardan asırlarca evvel vardı. Allah’ın varlığına inanmayıp herşeyin kendiliğinden olduğunu ve bunun böyle sonsuzca devam edeceğini iddia ederler.
  2. Tabiatçılardır. Alemdeki nizama bakarak Allah’ı kabul etselerde bu grup cennet ve cehennem gibi ahiretle alakalı meseleleri inkar ederler.
  3. Felasife: ilk Yunan felsefecileridir. Sistematik felsefeyi kuran ve geliştiren Sokrat, Eflatun ve Aristo bunlardandır. Filozoflar materyalistleri ve tabiatçıları reddederler.

Bu üç grup ve bunların peşinden gidenler kafirdir. Bazı saf kimselerin bunları din adamı sanması hatta peygamber gibi yüceltmesi ve bunu isbat etmek için hadis uydurdukları hayretle gözlenmektedir.


Karşılaştır: Mektubat Tercemesi, Hakikat Verlaghaus GmbH, Dortmund, 2014, S.445.

facebook

Adana’da Büyük Yangin

Adana’da kızlara ait bir yurt yangınında onbir öğrenci şehit oldu:

Bazıları pencereden atladı.

Adana Yangını
Adana Yangını

22 kişi yaralı olarak hastanelere sevkedildi.

Yangının elektrik arızası neticesi olarak tahta döşemeli binada hızlıca ilerlediği kaydedildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alması ortalama 3 saat sürdü.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken ailelerine de başsağlığı temenni ediyoruz.

Detaylı bilgileri videodan alabilirsiniz:

Adana Aladağ’da çıkan feci yangından görüntüler..

Bönen, 1.12.2016

facebook